REGULAMIN

SESJI FOTOGRAFICZNEJ

  1. Cel i Umowa

1.1. Sesja fotograficzna ma na celu utrwalenie wizerunku klienta zgodnie z ustalonymi wcześniej parametrami. Niniejszy regulamin stanowi umowę między klientem a fotografem.

 

  1. Płatność i Rezerwacja

2.1. Klient zobowiązuje się do uregulowania opłaty za sesję zgodnie z ustaleniami przed sesją.

2.2. Sesja zostanie zarezerwowana po otrzymaniu przez fotografa odpowiedniej wpłaty lub zadatku, o ile taki został ustalony.

 

  1. Przygotowanie

3.1. Klient jest odpowiedzialny za przygotowanie się do sesji, w tym wybór stylizacji,  makijażu i ewentualnych dodatków.

3.2. Jeśli klient ma jakiekolwiek specjalne życzenia dotyczące stylu sesji, powinien to poinformować fotografa przed sesją.

 

  1. Prawa Autorskie i Użytkowanie Zdjęć

4.1. Fotograf zachowuje prawa autorskie do wszystkich zdjęć wykonanych podczas sesji.

4.2. Klient otrzyma prawa do korzystania z uzyskanych zdjęć w sposób określony umową, zwykle na potrzeby osobiste lub wizerunkowe.

4.3. Wykorzystanie zdjęć w celach komercyjnych lub publicznych wymaga dodatkowej zgody i umowy między klientem a fotografem.

 

  1. Terminy i Opóźnienia

5.1. Dokładne daty i godziny sesji będą ustalane przed sesją. Klient zobowiązuje się być punktualnym.

5.2. W przypadku opóźnienia ze strony klienta, czas trwania sesji może ulec skróceniu, a opóźnienia nie zmniejszą opłaty za sesję.

 

  1. Anulowanie i Przedłużenie

6.1. Klient ma prawo do anulowania sesji z zachowaniem określonych w umowie warunków anulacji.

6.2. Fotograf ma prawo do anulowania sesji w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych okoliczności niezależnych od niego, w takim przypadku zostanie zaoferowany alternatywny termin.

 

  1. Prywatność

7.1. Fotograf zobowiązuje się do zachowania prywatności klienta i niepublikowania lub nieudostępniania nieautoryzowanych zdjęć.

 

  1. Postanowienia Końcowe

8.1. Umowa ta stanowi pełne porozumienie między klientem a fotografem i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia ustne lub pisemne.

8.2. Wszelkie zmiany lub dodatkowe ustalenia muszą być udokumentowane na piśmie i podpisane przez obie strony.Scroll to Top