REGULAMIN

ZAKUPU VOUCHERÓW

  1. Voucher jest ważny przez okres 3  miesięcy od dnia zakupu. Termin ważności vouchera nie podlega przedłużeniu.
  1. Voucher wystawiany jest imiennie na daną osobę, nie może być wykorzystany przez inną osobę.
  1. W  celu realizacji vouchera należy skontaktować się telefonicznie bądź w  wiadomości prywatnej, poprzez social media studia ( Facebook/ Instagram) i ustalić dogodny termin sesji, nie później jednak niż 21 dni  przed upływem ważności vouchera.
  1. Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi oraz wymianie na środki pieniężne ( w całości lub części).
  1. Zakupiony voucher musi zostać wykorzystany jednorazowo.
  1. Extreme Partners Jan Potentas nie odpowiada za zgubienie bądź zniszczenie zakupionego vouchera.
  1. Brak umówienia się na sesję  w okresie ważności vouchera równoznaczne jest z jego realizacją. 
  1. Nabywca vouchera  akceptuje regulamin w całości z momentem dokonania zapłaty.  
  1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez właściciela firmy Extreme Foto.
Scroll to Top